Tidigare erfarenheter och uppdrag

I snart 20 år har Frida Sandegård varit verksam i civila samhället med syfte att bistå för en tryggare och mer kreativ värld. Idag anlitas hon främst för handledning och utbildning inom jämlikhetsfrågor.

Frida har varit chef på förbundskansli, ingått i ledningsgrupper och varit högst ansvarig ledare på en förbundsordförandepost vilket har gett henne god kännedom om ledarskapets olika utmaningar. Som konsult anlitas Frida framför allt av civila samhället, myndigheter, kommuner och landsting samt av företag som på olika sätt arbetar för social hållbarhet.

Genom konstpedagogiskt arbete, projektledning, processledning, föreningsutveckling och ledar- och chefsuppdrag har hon upplevt samt lett förändringsarbete från olika perspektiv. Frida har varit anställd på myndighet, i offentlig verksamhet och i civilsamhället och anlitas som konsult av myndigheter, i kommun och ideella föreningar där hon framför allt arbetar inom fältet likabehandling, normkritisk pedagogik, verksamhetsutveckling, grupputveckling, ledarskaps- och rättighetsfrågor.

Sagt om Frida

Frida går sitt prat som få. Grundad och påläst men maximaltöppen för nya sammanhang och människor. Frida läser av och guidar andra mot förändring med värme och precision”.
Pernilla Glaser, Senior facilitator RISE och författare

”Att ha haft Frida som chef och kollega är verkligen en ynnest lika mycket tack vare hennes otroliga förmåga att leda, att sätta tydlig struktur på snåriga processer och att uppmuntra kreativitet och lateralt tänkande som hela hennes förhållningssätt som bygger på genuin värme, nyfikenhet och en konstant strävan att få alla i sin närhet att flyga högt, högre, högst! Med sin bakgrund i scenkonst och teaterpedagogik är Frida dessutom en fängslande föreläsare och utbildare som vitaliserar de ideologiska samtalen kring allt från hållbarhet till det normkritiska perspektivet samt ger konkreta verktyg som hjälper organisationer förädla sin sociala arbetsmiljö, få en stärkande och frigörande feedback-kultur och gruppdynamik. Att ha med Frida att göra är alltid lärorikt, utvecklande, inspirerande och dessutom mycket mycket trevligt”.
Haris Agic, antropolog, folkbildare och kulturentreprenör

Frida är en lyssnande, guidande och analytisk ledare som kan se trender och stora skeenden samtidigt som hon inte nöjer sig förrän nästa konkreta steg i en utvecklingsresa är definierat. Regelbundet, ödmjukt och reflekterande lärande är viktigt för Frida, som är en stjärna på feedback och pedagogik. Jag kan ge mina starkaste rekommendationer till Frida som processledare, organisationsutvecklare och utbildare. Det gör jag också eftersom Frida alltid arbetar med att se alla i en grupp och skapa jämlika förutsättningar för deltagande
Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef

”Jag rekommenderar Frida till dig som vill jobba med en varm, rolig och effektiv projektledare. Frida vet hur man bygger etthögpresterande team utan att tappa den glädje som var och enhar med sig in i uppgiften”
Lasse Sahlin, rektor

Exempel på uppdragsgivare

Amnesty Sverige

Skatteverkets mentorsnätverk

MÄN – Män för jämställdhet

SMHI – Sveriges meterologiska och hydrologiska institut

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)

RFSU – Riksförbundet för sexual upplysning

RFSL – riksförbundet för hbtq-personers rättigheter

Studiefrämjandet

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Rädda Barnen

LSS-boende

Nynäshamns Kommun

Stockholm Stad

Riksutställningar

Amatörteaterns Riksförbund

Marieborgs Folkhögskola

Västerbergs Folkhögskola

Värmdö Kommun

Vision Region Stockholm

Tjejjourer