Tidigare erfarenheter och uppdrag

I snart 20 år har Frida Sandegård varit verksam i civila samhället med syfte att bistå för en tryggare och mer kreativ värld. Som konsult anlitas Frida framför allt av civila samhället, myndigheter, kommuner och landsting samt av företag som på olika sätt arbetar för social hållbarhet. Frida har varit chef på förbundskansli, ingått i ledningsgrupper och varit högst ansvarig ledare på en förbundsordförandepost vilket har gett henne god kännedom om ledarskapets olika utmaningar.
Genom konstpedagogiskt arbete, projektledning, processledning, föreningsutveckling och ledar- och chefsuppdrag har hon upplevt samt lett förändringsarbete från olika perspektiv. Frida har varit anställd och varit konsult för myndighet, i kommun och ideella föreningar där hon framför allt har arbetat inom fältet likabehandling, normkritisk pedagogik, rekrytering, verksamhetsutveckling, grupputveckling, ledarskaps- och rättighetsfrågor. Nedan är exempel på några av tidigare uppdragsgivare.

MÄN – Män för jämställdhet

SMHI – Sveriges meterologiska och hydrologiska institut

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)

RFSU – Riksförbundet för sexual upplysning

RFSL – riksförbundet för hbtq-personers rättigheter

Studiefrämjandet

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Rädda Barnen

Stockholm Stad

Riksutställningar

Amatörteaterns Riksförbund

Marieborgs Folkhögskola

Västerbergs Folkhögskola

Värmdö Kommun

Vision Region Stockholm

Tjejjourer