Om mig

Jag har arbetat med social hållbarhet inom civilsamhället och offentlig sektor i 20 år som projektledare, utbildare och chef. Under många år utbildade jag inom hatbrott, hbtqi-rättigheter, inkludering och tillgänglighet.
2016 blev jag vald till förbundsordförande för RFSL och har även arbetat på MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) med dåvarande regeringens HBTQI-uppdrag. Jag har även arbetat vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och RFSU och varit tf utbildningschef på Studiefrämjandet innan jag bestämde mig för att lägga all tid på konflikthantering och handledning i egen låda. 

Eftersom jag tycker det är meningsfullt att arbeta med konflikthantering har jag fortbildat mig inom krisledning och trauma. Konflikter kan ibland genereras av kriser och konflikter kan också generera kris- och traumareaktioner. Jag har egna erfarenheter av att vara ledare i stora och mindre organisationer före, under och efter krishantering.

Utbildning i urval:
Arbetsrätt
Ledarskap i utmanande situationer, Försvarshögskolan
Handledare i psykosocialt arbete, Ersta Sköndal Högskola
Konflikthantering, Thomas Jordan, diplomutbildning
Somatic Experiencing Practicioner, traumahantering (SEP)
Genusvetare, Södertörns högskola
Dramapedagog, Västerbergs Folkhögskola


Genom Inclusion Academy utbildar jag inom kränkande särbehandling, minoritetsstress, diskriminering och jämlikhetsfrågor.
Inclusion Academy driver jag tillsammans med min kollega Anna Adeniji.