Pedagog, utbildare och processledare

Mitt syfte är att främja hållbarhet. Det kan handla om hållbart arbetsklimat, hållbara processer genom förändring och kriser eller att främja samarbete och trygghet. Jag arbetar främst med styrelser, myndigheter, civilsamhället och mindre företag.

Den frigörande pedagogiken ligger mig varmt om hjärtat och jag utgår från ett salutogent (främja det som fungerar istället för att ägna all uppmärksamhet åt det som inte fungerar) och normkritiskt förhållningssätt.

Tillsammans med Sofia Karlsson driver jag Facere Lab som arbetar med handledning, moderering och ledar- grupputveckling.

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Då når vi längre och bortom normer och förutfattade föreställningar om hur “vi vet” att något kan göras. Och för att vara modiga, kunna ifrågasätta och utmana behövs omtanke, humor och förutsättningar att mötas där vi för stunden befinner oss. Om vi är rädda att framstå som dumma, missar vi tillfällen att lära och skapa nytt.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik, även om mönster återkommer. Jag har aldrig en färdig metod innan mitt första möte med dig eller din organisation, däremot en hel del nyfikenhet och erfarenhet för att kunna hjälpa er på traven att bli ännu bättre på det ni är bra på.

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, ekonomi, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Det sägs att de flesta människor inte kan hålla koncentrationen mer än cirka 20 minuter när vi lyssnar på någon som pratar. Går det längre tid orkar vi inte hålla fokus och inlärningen sjunker. Därför blandar jag mina former, tar alla chanser till interaktiva metoder för att engagera delaktighet. Det gör möten och grupper mer effektiva och ofta betydligt roligare. Dessutom ökar kapaciteten att genomföra beslut och prioriteringar om delaktigheten under beslutsprocesser har varit hög.

Några ord på vägen:
1. Gör mer av det som fungerar
2. Om något inte fungerar – prova nånting annat!
3. Är det inte trasigt – försök inte laga det