Pedagog, utbildare och processledare

Frida Sandegårds syfte är att stärka utveckling som främjar hållbarhet ur olika perspektiv. Hon arbetar främst med myndigheter, civilsamhället och mindre företag.

För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Då når vi längre och bortom normer och förutfattade föreställningar om hur “vi vet” att något kan göras. Och för att vara modiga, kunna ifrågasätta och utmana behövs omtanke, humor och förutsättningar att mötas där vi är.

Frida varierar sina pedagogiska metoder och situationsanpassar sitt ledarskap. Varje grupp och varje individ hon möter är unik, även om mönster återkommer. Hon har aldrig en färdig metod innan sitt första möte med dig eller din organisation, däremot en hel del nyfikenhet för att möte er där ni befinner er.

Som konsult bidrar Frida med ett kreativt, lekfullt perspektiv på de mest seriösa, viktiga, allvarliga och kritiska teman. Hennes förhållningssätt är normkritiskt och den frigörande pedagogiken ligger henne varmt om hjärtat.

Frida fokuserar på kommunikation, konflikthantering och förändringsarbete som främjar utveckling. Hon är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt.
Under arbetets gång ser Frida till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Hon stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, ekonomi, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.