Pedagog, handledare och processledare

Mitt syfte är att främja hållbarhet. Det kan handla om hållbart arbetsklimat, hållbara processer genom förändring och kriser eller att främja samarbete och trygghet. Jag arbetar främst med styrelser, myndigheter, civilsamhället och mindre företag.

Den frigörande pedagogiken ligger mig varmt om hjärtat och jag utgår från ett salutogent (främja det som fungerar istället för att ägna all uppmärksamhet åt det som inte fungerar) och normkritiskt förhållningssätt.

Tillsammans med Sofia Karlsson driver jag Facere Lab som arbetar med handledning, moderering och ledarutveckling.

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Då når vi bortom förutfattade föreställningar om hur ”vi vet” att något kan göras. Och för att vara modiga, kunna ifrågasätta och utmana behövs omtanke, humor och förutsättningar att mötas där vi för stunden befinner oss. Om vi är rädda att framstå som dumma, missar vi tillfällen att lära och förändra i den riktning vi vill.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik, även om mönster återkommer. Jag har aldrig en färdig metod innan mitt första möte med dig eller din organisation, däremot en hel del nyfikenhet och erfarenhet för att kunna hjälpa er på traven att bli ännu bättre på det ni är bra på.

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, ekonomi, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Det sägs att de flesta människor inte kan hålla koncentrationen mer än cirka 20 minuter när vi lyssnar på någon som pratar. Går det längre tid orkar vi inte hålla fokus och inlärningen sjunker. Därför blandar jag mina former, tar alla chanser till interaktiva metoder för att engagera delaktighet. Det gör möten och grupper mer effektiva och ofta betydligt roligare. Dessutom ökar kapaciteten att genomföra beslut och prioriteringar om delaktigheten under beslutsprocesser har varit hög.

NYCKLAR TILL FÖRÄNDRING
Jag är noga med att integrera olika sinnen, känslor och kognitiva tankar med beteenden och kroppens behov för att få så kraftfulla och hållbara förändringar som möjligt. Sällan ligger nyckeln till förändring i det perfekta policydokumentet – framförallt ligger nycklar till förändring i kommunikationen och att integrera och engagera så många aspekter av oss själva som möjligt.

Några ord på vägen:
1. Trygghet kanske tar tid men är nödvändigt
2. Är det inte trasigt – låt bli att laga det
3. Vill ni inte förändring på riktigt – då ska ni inte jobba med mig