Pedagog, utbildare och processledare

Jag har en spännande vår att se fram emot då jag kliver in som VD och delägare i KarlssonWiktorsson. Tillsammans med grundaren Sofia Karlsson tar jag processledningen, utbildandet och handledningen till nästa nivå. Håll utkik efter nylansering av hemsida och koncept. Tills vidare når ni mig här som vanligt.

Mitt syfte är att främja hållbarhet. Det kan handla om hållbart arbetsklimat, hållbara processer genom förändring och kriser eller att främja samarbete och trygghet. Jag arbetar främst med styrelser, myndigheter, civilsamhället och mindre företag.

Den frigörande pedagogiken ligger mig varmt om hjärtat och jag utgår från ett salutogent (främja det som fungerar istället för att begränsa det som inte fungerar) och normkritiskt förhållningssätt.

För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Då når vi längre och bortom normer och förutfattade föreställningar om hur “vi vet” att något kan göras. Och för att vara modiga, kunna ifrågasätta och utmana behövs omtanke, humor och förutsättningar att mötas där vi för stunden befinner oss.

Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik, även om mönster återkommer. Jag har aldrig en färdig metod innan mitt första möte med dig eller din organisation, däremot en hel del nyfikenhet och erfarenhet för att kunna hjälpa er på traven att bli ännu bättre på det ni är bra på.

Jag fokuserar på kommunikation, konflikthantering och strategier som främjar samarbete. Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, ekonomi, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

Några ord på vägen:
1. Gör mer av det som fungerar
2. Om något inte fungerar – prova nånting annat!
3. Är det inte trasigt – försök inte laga det