Handledare, konflikthanterare och utbildare

Mitt syfte är att främja jämlikt och robust samarbete inom arbetslivet. Jag arbetar främst med styrelser och ledningsgrupper inom idéburen verksamhet, fackförbund, myndigheter och mindre företag.

Mitt förhållningssätt är systemiskt vilket betyder att jag bidrar med att bredda och öppna perspektiven så att skav och frustration inte kör fast och blir personkonflikter eller lämnar rädslor efter sig. För att åstadkomma förändring och positiv utveckling krävs en blick på helheten. Jag arbetar lösningsfokuserat utan krav på att välja glädje, styr mot hur ni vill ha det framöver utan att fastna i historia (även om historia också hör till helheten).

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Vi måste inte tycka om varandra, men vi behöver kunna lita på att vi arbetar mot samma mål. Ganska ofta anlitas jag för att stärka trygghet, kommunikation och samarbete. Om vi är rädda att framstå som dumma, missar vi tillfällen att lära och förändra i den riktning vi vill.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik. Jag har aldrig en färdig modell eller tillvägagångssätt klar innan mitt första möte med dig eller din organisation. Jag har en stor verktygslåda, tekniker och metoder i beredskap för att kunna arbeta flexibelt och lyhört utifrån din och er situation.

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, roller, resurser, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Jag har arbetat med forumspel och rollspel och gör det vid uppdrag om det passar bra. Att få öva med varandra kan göra en stor skillnad när det väl är dags i verkliga livet.

EXEMPEL PÅ FÖRHÅLLNINGSSÄTT, TEORI OCH PERSPEKTIV JAG UTGÅR IFRÅN:
Susan Wheelan, IMGD – om grupputveckling
Prosocial, Using evolutionary science to build productive, equitable, and collaborative groups
Elinor Ostrom – Principer för framgångsrika grupper
Amy C. Edmondson – Psykologisk trygghet
T. Jordan – konflikthantering och robust samarbetskultur
Yvonne M. Agazarian – System Centered Approach in Organizations
Elliott Jaques – Requisite Organizations
Jonna Bornemark – att vägra förpappringen
Sara Ahmed – att leva feministiskt och se vithetens hegemoni