Handledare, konflikthanterare och utbildare

Mitt syfte är att främja jämlikt och robust samarbete inom arbetslivet. Jag arbetar främst med styrelser och ledningsgrupper inom idéburen verksamhet, fackförbund, myndigheter och mindre företag.

Jag arbetar ofta på flera nivåer samtidigt i en organisation, med chefsstöd, teamutveckling och konflikthantering. Jag bidrar med att bredda perspektiv så att skav och frustration inte kör fast i personkonflikter. För att åstadkomma förändring och positiv utveckling krävs en blick på helheten. Jag arbetar lösningsfokuserat utan krav på att välja glädje, styr mot hur ni vill ha det framöver utan att fastna i historia (även om historia också hör till helheten).

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Vi måste inte tycka om varandra, men vi behöver kunna lita på att vi arbetar mot samma mål. Ganska ofta anlitas jag för att stärka trygghet, kommunikation och samarbete. Och inte minst för att förbereda team och organisationer på tidig konflikthantering.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik. Jag har aldrig en färdig modell eller tillvägagångssätt klar innan mitt första möte med dig eller din arbetsplats. Jag har en stor verktygslåda, tekniker och metoder i beredskap för att kunna arbeta flexibelt och lyhört utifrån din och er situation.

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, är viktigt och görs möjligt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, roller, resurser, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Jag har arbetat med forumspel och rollspel och gör det vid uppdrag om det passar bra. Att få öva med varandra kan göra en stor skillnad när det väl är dags i verkliga livet.

EXEMPEL PÅ FÖRHÅLLNINGSSÄTT, TEORI OCH PERSPEKTIV JAG UTGÅR IFRÅN:
Susan Wheelan, IMGD – om grupputveckling
Prosocial, Using evolutionary science to build productive, equitable, and collaborative groups
Elinor Ostrom – Principer för framgångsrika grupper
Amy C. Edmondson – Psykologisk trygghet
T. Jordan – konflikthantering och robust samarbetskultur
Yvonne M. Agazarian – System Centered Approach in Organizations
Elliott Jaques – Requisite Organizations
Jonna Bornemark – att vägra förpappringen
Sara Ahmed – att leva feministiskt och se vithetens hegemoni