Handledare, konflikthanterare och processledare

Mitt syfte är att främja hållbarhet och jämlikhet inom arbetslivet. Det kan handla om hållbart arbetsklimat, hållbara processer genom förändring och kriser eller att främja samarbete och trygghet. Jag arbetar främst med styrelser och ledningsgrupper inom civilsamhället, myndigheter och mindre företag.

Jag arbetar systemiskt vilket betyder att jag önskar bidra till att bredda och öppna perspektiven från att enbart fokusera på till exempel en personkonflikt eller ett policydokument. För att åstadkomma förändring och positiv utveckling krävs en blick på helheten. Jag arbetar lösningsfokuserat utan krav på att välja glädje, däremot styr jag mot hur ni vill ha det framöver utan att behöva fastna i historia.

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Då når vi bortom förutfattade föreställningar om hur ”vi vet” att något kan göras. Och för att vara modiga, kunna ifrågasätta och utmana behövs omtanke, humor och förutsättningar att mötas där vi för stunden befinner oss. Om vi är rädda att framstå som dumma, missar vi tillfällen att lära och förändra i den riktning vi vill.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik. Jag har aldrig en färdig modell eller tillvägagångssätt klar innan mitt första möte med dig eller din organisation. Jag har en stor verktygslåda, tekniker och metoder i beredskap för att kunna arbeta flexibelt och lyhört utifrån din och er situation.

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, möjligt och är viktigt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på de ramfaktorer (tid, ekonomi, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Jag har arbetat med forumspel och rollspel och gör det vid uppdrag om det passar bra. Att få öva med varandra kan göra en stor skillnad när det väl är dags i verkliga livet.