Teori och praktik – om upplevelsebaserat lärande

Jag tror på att göra förändring och förbluffas ständigt över kraften i de verktyg som gör att deltagarna vittnar om att “vi kom loss och slutade gå i cirklar”. Gång på gång ser och hör jag hur deltagare vittnar om det effektiva i att visa, inte bara prata.

De jag möter vill göra och inte minst uppleva skillnad. Det är oftast därför jag blir kontaktat, för att jag har kreativa metoder och förhållningssätt i min handväska. Jag är en mix mellan praktiker och akademiker och använder mig av upplevelsebaserat lärande. Genom olika pedagogiska verktyg och aktiviteter syftar mitt arbete till att skapa upplevelser som leder till reflektion och lärande.

Exempel på aktiviteter kan vara rollspel, inslag av förenklade gestaltningsövningar, forumspel eller klassiska värderingsövningar.

De platser jag kommer till vittnar om att de “vill göra på ett annat sätt, vi vill förändra organisationskulturen, vi vill lära oss att säga ifrån på stormöten, vi vill bli bättre på att dela med oss och lära av varandra”. Då tror jag på att det är centralt att få prova, testa, öva och prova igen. Det spelar ingen roll hur mycket det pratas om, läses om eller lyssnas på – för att det ska hända något nytt, måste det göras i praktiken.

Thats where the magic happens.


För att ny kunskap eller en ny vision ska integreras i hela organisationen använder jag praktiska verktyg för reflektion, för att stärka medvetenheten om något eller för att stärka den interna kommunikationen. Att visa ett flödesschema kan räcka för en del, men det är viktigt att få med sig alla och då gäller det att variera verktygen. Välkommen att kontakta mig för en förfrågan eller för att bolla om du tror att jag är rätt person för att möta er.