Sagt om Frida

”Kompromisslöst kring ämnet men samtidigt inte dömande. Kom med väldigt bra tips kring hur man kan agera som kollega om någon utsätts för rasism/transfobi etc.” – kursdeltagare

”Tydlig, saklig, inte rädd för konfrontation, öppen och engagerande” – kursdeltagare

”Övningarna gav en aha-upplevelse men även att Frida var så bra att framföra allt på ett lugnt och sansat sätt trots att vi hade tridsbrist” – kursdeltagare

”Bra närvaro och kommunikation.” – kursdeltagare

”Hennes stora kunskap och trevliga sätt. Och att det var tydligt, med bra exempel” – kursdeltagare

”Energisk och fin föreläsning, kom gärna tillbaka!” – kursdeltagare

”Kom tillbaks! Vi behöver flera samtal för att förbättra arbetsmiljön inom företaget” – kursdeltagare

”Jag uppskattade att vi fick diskutera mycket och ta ställning till olika saker. och frågor. Prata med varandra och komma fram till lösningar. Att det var aktivt.” – deltagare chefskonferens