Texter av Frida Sandegård

Urval av texter i antologier och tidskrifter.

Omdöme som kroppsarbete Artikel i tidsskriften Kurage 2021

”Mot en hållbar framtid” – kapitel i antologi för Global Utmaning.

Expo #1 2017, en krönika om hatbrott. Tidsskriften Expo.

”Scenus – en introduktion till normkritisk gestaltning”, en metodhandbok för ATR, Amatörteaterns Riksförbund, tillsammans med Lotta Björkman. Finns att köpa på Bokus.

RFSL Ungdom, ”Man föds inte till homofob, man blir det”, en metodhandbok i samarbete med Riksteaterns uppsättning av No Tears For Queers.