Process- och mötesledning

Jag hjälper er när ni behöver en extern process- eller mötesledare. Ibland är det väldigt skönt (och klokt) att som chef eller ordförande inte vara den som håller i mötet eller i personaldagen. Kanske ska ni mötas under flera dagar och processa verksamhetsplanering, strategisk inriktning eller lära känna varandra – då vill ju du som chef kunna ta del av samtalen, lyssna och lägga hela din uppmärksamhet på medarbetarnas och kollegornas synvinklar, idéer och beskrivningar av verksamheten.

Jag mötesleder gärna och stöttar i processen genom att ta hand om ramarna – så kan du och ni ha fullt fokus på innehållet.

Genom åren har jag processlett allt ifrån konferenser, seminarier, panelsamtal, stora och mindre möten för uppstart av samarbetsprojekt och verksamhetsdagar. Välkommen att höra av dig och referenser lämnas på begäran.

Teman och innehåll som jag gärna samtalsleder eller processleder:
Delaktighet, inkludering och tillgänglighet
– Social arbetsmiljö
– Konfliktrelaterade ämnen och makt

Kris och trauma