Processledning

Om ni ordnar en kurs eller ska ta ett arbetslag genom en förändrings- eller lärandeprocess guidar jag er genom processerna och ser till att alla komponenter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Jag hjälper till att sätta ramarna så att syftet genomsyrar hela processen, möjliggör för reflektion och lärande samt stöttar er att ta nästa steg.
Jag faciliteter mötet/processen/kursen för att era experter som står för innehåll kommer till sin rätt i samspelet med kursdeltagare, publik eller medarbetare.
Tidigare uppdragsgivare för processledning har bland annat varit Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MÄN (Män för jämställdhet), Torgteatern och Värmdö Kommun.