Traumabehandling

Jag har studerat traumahantering och blev färdig Somatic Experiencing Practicioner (SE) 2022.

En del vänder sig till mig för att de upplever att tidigare traumabehandlingar varit bra men inte tillräckliga. Andra vänder sig till mig för att de söker specifikt efter SE och vill träffa just mig.

Välkommen att höra av dig.