Kris- och traumahantering

Efter ett antal uppdrag som på olika sätt var utmanande, både för mig som ledare och för de organisationer jag arbetade för, blev jag intresserad av krishantering. Jag fortbildade mig då på Försvarshögskolan inom krisledning. Efter att under några år mött organisationer som behövt hantera ledarskap i utmanande situationer, inte sällan kopplat till social rättvisa, jämlikhetsfrågor och mänskliga rättigheter erfor jag att jag behövde mer kunskap inom trauma. Jag har studerade då traumahantering och blev färdig Somatic Experiencing Practicioner (SEP) 2022.

Eftersom jag handleder och fortbildar inom konflikthantering kan det hända att starka känslor väcks och tidigare erfarenheter gör sig påminda. Kanske upptäcker man att det här inte längre har med konflikten att göra, det är andra erfarenheter som gör sig påminda. Då går det att arbeta med det också.

En del vänder sig till mig för att de upplever att tidigare traumabehandlingar varit bra men inte tillräckliga. Andra vänder sig till mig för att de söker specifikt efter SE eller vill träffa mig, eftersom att jag också har kunskap om minoritetsstress och mänskliga rättigheter.

Välkommen att höra av dig.