Grupp- och ledarutveckling – varför?

”Vad spelar grupputveckling för roll egentligen, medling och svåra samtal är väl chefens ansvar?”

Att lägga tid på grupputveckling kan förebygga många konflikter. öka tryggheten och kraften i det en grupp har åtagit sig att åstadkomma. Är ni till exempel en nybildad styrelse kan det vara en god idé att prata om hur ni önskar lösa de konflikter som kommer att uppstå (jo, er grupp är inget undantag) och hur ni gör för att ta beslut.

Att öka gruppmedlemmarnas kompetens om kommunikation, gruppdynamik, feedback, mål och beslutsprocesser är minst lika viktigt att satsa på som ledarskapsutbildningar och ledarutveckling. Att vara en kompetent gruppmedlem är viktigt för att en organisation ska kunna arbeta på ett hållbart sätt och in linje med dess syfte.

En ledares kompetens och förhållningssätt spelar stor roll men utan kompetenta gruppmedlemmar och medarbetare riskerar gruppen att stagnera och har svårt att mogna. Forskning visar att den senaste tidens fokus på ledaren kanske är överskattad (Alvesson). Utan kompetens om gruppens olika stadier i dess utveckling och rörelser genom kris och framgång riskerar onödigt mycket energi gå åt personkonflikter, surdegar och ”bråk” om syftet och meningen med allt. Därför är det viktigt att tidigt sätta ”spelregler” och steg för steg arbeta för god kommunikation.

FÖRE STORMEN eller ATT SMÖRJA INNAN MASKINEN ROSTAR
Med rätt kompetens hjälps alla åt att rikta kraft och energi åt det som är gruppens gemensamma åtaganden. Att lägga tid på grupprocessen och utveckling av gruppens kommunikation ger en god grund för stärkt innovation, fokus på uppgifterna och tryggare grupper som själva hanterar konfliktlösning samt ger varandra gott om feedback och bekräftelse som leder till utveckling.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
Grupprocesser (Susan Wheelan, IMGD)
Principer för framgångsrika grupper (Ostrom)
Vikten av psykologisk trygghet
Konflikthantering
Grupper och ledarskap i krishantering

MÅLGRUPP
Du och dina kollegor, ledningsgruppen, din personal, din styrelse…

Är ni en nybildad styrelse, projektteam eller arbetsgrupp och önskar att på ett resurseffektivt sätt arbeta er samman och smidigare komma förbi konfliktfas?

VARFÖR LÄGGA TID PÅ GRUPPEN?
Alla ledare och medlemmar i grupper går gemensamt igenom olika faser. En stor hjälp är att känna till de olika faserna och vilka dynamiker som i princip alla grupper går igenom. Vilka konflikter och i vilken omfattning kan de accepteras? Hur främjas samarbetsklimat och en lärandekultur, framför surdegar och tystnadskultur?

”JAG SOM KUNNAT HANTERA ALLA GRUPPER, VARFÖR VÄNDER DE SIG BARA EMOT MIG?”
Det finns enormt mycket att vinna på genom att öka medlemsskapskompetens hos gruppmedlemmar. Det finns en enorm kraft i kollektivet och gruppen och om den används rätt leder till det trygghet, innovation, kreativitet, produktivitet och att folk har det roligare på jobbet. Det är också möjligt att uppleva det som hoppfullt och fullt av förtröstan, att få mer kunskap om grupprocesser. Äntligen skapas insikt om varför alla i gruppen tycks vända sig mot chefen eller varför alla medarbetare plötsligt slutar dyka upp på möten.