Grupputveckling – varför?

“Vad spelar grupputveckling för roll egentligen, medling och svåra samtal är väl chefens ansvar?”

Grupputveckling och att öka kompetensen bland gruppmedlemmar är minst lika viktigt att satsa på som ledarskapsutbildningar och ledarutveckling. Att vara en kompetent gruppmedlem är viktigt för att en organisation ska kunna arbeta på ett hållbart sätt och in linje med dess syfte.

En ledares kompetens och förhållningssätt spelar stor roll men utan kompetenta gruppmedlemmar och medarbetare riskerar gruppen att stagnera och har svårt att mogna. Forskning visar att den senaste tidens fokus på ledaren kanske är överskattad (Alvesson). Utan kompetens om gruppens olika stadier i dess utveckling och rörelser genom kris och framgång riskerar onödigt mycket energi gå åt personkonflikter, surdegar och “bråk” om syftet och meningen med allt. Därför är det viktigt att tidigt sätta “spelregler” och steg för steg arbeta för god kommunikation.

FÖRE STORMEN eller ATT SMÖRJA INNAN MASKINEN ROSTAR
Med rätt kompetens hjälps alla åt att rikta kraft och energi åt det som är gruppens gemensamma åtaganden. Att lägga tid på grupprocessen och utveckling av gruppens kommunikation ger en god grund för stärkt innovation, fokus på uppgifterna och tryggare grupper som själva hanterar konfliktlösning samt ger varandra gott om feedback och bekräftelse som leder till utveckling.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
Interaktiva reflektions- och lära-känna övningar
Föreläsning om grupprocesser (Susan Wheelans 4 gruppfaser)
Värderingar och normer
Status-övningar
Grupper och ledarskap i krishantering

MÅLGRUPP
Du och dina kollegor, ledningsgruppen, din personal, din styrelse eller varför inte den där andra enheten på jobbet som aldrig verkar funka ihop…

Är ni en nybildad styrelse, projektteam eller arbetsgrupp och önskar att på ett resurseffektiva sätt arbeta er samman och lära känna varandra? Jag bidrar gärna till stärkt kommunikation och en god grund som kommer göra det lättare för er att gå igenom konfliktfaser i gruppen.

VARFÖR LÄGGA TID PÅ GRUPPEN?
Alla ledare och medlemmar i grupper går gemensamt igenom olika faser. En stor hjälp är att känna till de olika faserna och vilka dynamiker som i princip alla grupper går igenom. Vilka konflikter och i vilken omfattning kan de accepteras? Hur främjas samarbetsklimat och en lärandekultur, framför surdegar och tystnadskultur?

“JAG SOM KUNNAT HANTERA ALLA GRUPPER, VARFÖR VÄNDER DE SIG BARA EMOT MIG?”
Det finns enormt mycket att vinna på genom att öka medlemsskapskompetens hos gruppmedlemmar. Det finns en enorm kraft i kollektivet och gruppen och om den används rätt leder till det trygghet, innovation, kreativitet, produktivitet och att folk har det roligare på jobbet. Det är också möjligt att uppleva det som hoppfullt och fullt av förtröstan, att få mer kunskap om grupprocesser. Äntligen skapas insikt om varför alla i gruppen tycks vända sig mot chefen eller varför alla medarbetare plötsligt slutar dyka upp på möten.

GRUPPER OCH NORMER?
En grupps olika faser påverkas av en mängd faktorer. Bland annat är de omgivande normerna en ramfaktor som kan påverka gruppmedlemmars beteenden och handlingsutrymme.