Grupputveckling – varför?

“Vad spelar grupputveckling för roll egentligen, medling och svåra samtal är väl chefens ansvar?”

Grupputveckling och att öka kompetensen bland gruppmedlemmar är minst lika viktigt att satsa på som ledarskapsutbildningar och ledarutveckling. Kunskap om vilka faser en arbetsgrupp eller ett team går igenom är viktigt att alla deltagare (inte bara ledaren) har kännedom om.

Varför då? Jo, en ledares kompetens och förhållningssätt spelar stor roll men utan kompetenta gruppmedlemmar och medarbetare riskerar gruppen att stagnera och har svårt att mogna. För en chef kan det bli ensamt “på toppen”, frustration i gruppen gror och flera goda idéer från gruppen riskerar att gå förlorat om deltagarna inte har kompetens att orientera sig igenom en grupps olika utvecklingsfaser. Onödigt mycket energi går åt personkonflikter, att utmana varandras roller på destruktiva sätt, att “bråka” om syftet och meningen med allt. Därför är det viktigt att tidigt sätta “spelregler” och steg för steg arbeta för att alla gruppmedlemmar kommer till sin rätt.

För att vi tillsammans ska nå våra mål underlättar det enormt om hela gruppen har kompetens om gruppers olika faser, när det är viktigt med tillhörighet, rollfördelning och hur vilka konflikter som är gynnsamma samt hur de hanteras. Då hjälps alla åt att rikta kraft och energi åt det som är gruppens gemensamma åtaganden.

Att lägga tid på grupprocessen och utveckling av gruppens kommunikation innebär en god grund för stärkt innovation, fokus på uppgifterna, tryggare grupper som själva hanterar konfliktlösning och ger varandra gott om feedback och bekräftelse som leder till utveckling.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
Lära känna och samarbetsövningar
Föreläsning om grupprocesser (utgångspunkt i Susan Wheelan)
Reflektionsövningar – i vilken fas är vi/vad är viktigt att tänka på?
Status-övningar
Värderingar och normer
Feedback
Konflikthantering

MÅLGRUPP
Du och dina kollegor, ledningsgruppen, din personal, din styrelse eller varför inte den där andra enheten på jobbet som aldrig verkar funka ihop…

Är ni en nybildad styrelse, projektteam eller annan arbetsgrupp och vill arbeta er samman? Jag kommer och sätter igång och stöttar processen. 

VARFÖR LÄGGA TID PÅ GRUPPEN?
Alla ledare och medlemmar i grupper går gemensamt igenom olika faser. En stor hjälp är att känna till de olika faserna och vilka dynamiker som i princip alla grupper går igenom. Vilken fas befinner sig din grupp i och vad behöver ni nu för att utvecklas till nästa steg som tar er i rätt riktning? Vet er grupp vart den är på väg, fastnar ni i en fas och kommer inte vidare? Är arbetsplatsen organiserad på ett sådant sätt som gör det möjligt för grupper att utvecklas till kompetenta team?

“JAG SOM KUNNAT HANTERA ALLA GRUPPER, VARFÖR VÄNDER DE SIG BARA EMOT MIG?”
Det finns enormt mycket att vinna på genom att öka medlemsskapskompetens hos gruppmedlemmar. Det finns en enorm kraft i kollektivet och gruppen och om den används rätt leder till det trygghet, innovation, kreativitet, produktivitet och att folk har det roligare på jobbet. Det är också möjligt att uppleva det som hoppfullt och fullt av förtröstan, att få mer kunskap om grupprocesser. Äntligen skapas insikt om varför alla i gruppen tycks vända sig mot chefen eller varför alla medarbetare plötsligt slutar dyka upp på möten.

GRUPPER OCH NORMER?
En grupps olika faser påverkas av en mängd faktorer. Bland annat är de omgivande normerna en ramfaktor som kan påverka gruppmedlemmars beteenden och handlingsutrymme.