Normkritisk pedagogik

Normkritiken är inte särskilt gammal i Sverige även om det kan verka så ibland. Frida Sandegård har varit med sedan starten och arbetat med normkritisk pedagogik i drygt 10 år.

Frida utbildar i normkritiska förhållningssätt och introducerar gärna begreppet och perspektiven för nybörjare. Vad är normer och varför är det meningsfullt att fokusera på dem, samt är verkligen alla normer begränsande? Vad har normer med privilegier och ansvar att göra? Hur kan ett normkritiskt förhållningssätt bidra till att utveckla organisationen?

HUR?
Genom att varva praktiska övningar och teori erbjuder Frida både introduktion och fördjupning i ämnet. Enklare värderingsövningar och rollspel är vanliga metoder varvat med reflektion och föreläsning.
Frida etablerar en avslappnad miljö för att möjliggöra självinsikt och självkännedom. Hon utmanar när det behövs och hjälper till att vrida på perspektiven när det behövs och leder processen hela vägen med omsorg och tydliga ramar.

VAD SYFTAR DET TILL?
Normkritik syftar till att skapa jämlikhet och maktutjämning genom att identifiera vilka normer som riskerar leda till exkludering, diskriminering och i vissa fall hatbrott. Med ett normkritiskt förhållningssätt är det möjligt att öppna upp för nya idéer, skapa utrymme på lika villkor och utjämna ojämlikhet.
Att vara kreativ och innovativ är en central del i det normkritiska förhållningssättet. Genom att uppmärksamma strukturer och ramfaktorer är det möjligt att förändra förutsättningarna, i syfte att skapa långsiktig förändring och hållbara system för frihet och kreativitet.

LÄSTIPS
Normkritisk pedagogik
Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter
BRYT – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet