Workshop eller konferens

WORKSHOP
Är det dags för kick-off eller ett större internt möte i organisationen? Ska nya idéer utvecklas eller avdelningar/team mötas och diskutera framtida utmaningar?
Frida hjälper till att planera och håller i workshops, gärna om ämnen inom hållbarhet, samarbete, demokrati, hbtq, normer, ledarskap, kris och grupputveckling.

KONFERENCIER
Bjuder ni in till ett större publikt samtal eller en konferens? Jag guidar er genom hela programmet med lugn och lekfull hand så att fokus kan vila på det väsentliga och insikter och möten blir möjliga. Med värme och noggrannhet värnar jag om att alla känner sig delaktiga och välkomna.