Grundläggande krisberedskap

Studier visar att det är svårt att få krisberedskap på agendan i organisationer. När den väl kommer på agendan är det ofta för sent, eller efter en kris. Det är ibland lätt att vara efterklok.

I andra organisationer, där jag själv har varit ledare, är det betydligt lättare att sätta beredskap på agendan eftersom hot och fara för hälsa och liv tillhör vardagen.

Vad innebär egentligen beredskap och hur ser en beredskapsplan ut? Vad kännetecknar faserna före, under och efter en kris? Och vad är det egentligen för skillnad på att vara allert och på att vara i beredskap? Jag föreläser om grundläggande krisberedskap för mindre och större arbetsplatser och organisationer. Exempel på innehåll är:

– Vad är en kris?
– Krisens myter och verklighet
– Människors behov under kris
– Före, under och efter krisen
– Beredskapsplan – exempel och checklistor

För de grupper och arbetsplatser som tycker det är relevant pratar jag gärna om minoritetsstress kopplat till krisberedskap. Hur påverkar minoritetsstress grupper, individer och ledarskapets olika funktioner i relation till krisberedskap?

Jag har studerat ledarskap i påfrestande situationer vid Försvarshögskolan och har egna erfarenheter av att vara ledare i stora och mindre organisationer före, under och efter krishantering.