Konflikthantering

Jag håller i gruppmedlingar och faciliterar samtal mellan berörda parter. Varje konflikthantering är den andra olika och jag börjar ofta med att enskilt prata med de berörda parterna. Jag kan också bistå med utredning av arbetsmiljö. Jag stöttar också chefer som själva vill bli bättre på konflikthantering och jag utbildar inom beteendenormer, kommunikation, inkludering och jämlikhetsfrågor.

Genom Inclusion Academy utbildar jag om kränkande särbehandling, jämlikhetsfrågor och diskriminering.

Konflikter kan ibland genereras av kriser och konflikter kan också generera krisreaktioner. Jag har studerat ledarskap i påfrestande situationer vid Försvarshögskolan och har egna erfarenheter av att vara ledare i stora och mindre organisationer före, under och efter krishantering.