Feedback

Feedback, återkoppling, konstruktiv feedback, positiv feedback, beröm, bekräftelse, bedömning… Kärt barn har många namn.

VARFÖR FEEDBACK?
Det korta svaret är: för att möjliggöra utveckling. Det längre svaret handlar om att få andra att känna sig sedda, bekräftade och intressanta. Med en stärkt feedback-kultur ökar kommunikationen och interaktionen och konflikter förebyggs. Så kallat “korridors-snack” minskar och vi tränar oss i att utveckla mod att prata med andra personer i stället för om andra personer. Grupper som har en starkt feedback-kultur (där feedback upplevs som att få en present) vittnar om att de har färre konflikter, mindre slitningar och en stärkt öppenhet. Kraften kanaliseras till att ägna sig åt det en ska, istället för gnissel, skitsnack och olösta konflikter eller överdrivet fokus på meningsskiljaktigheter. Ökat välbefinnande och bekräftelse tar fram det bästa av oss och både individer och grupper får bästa möjlighet att växa.

VAD ÄR FEEDBACK?
Det är information som syftar till att möjliggöra utveckling. Informationen ska ges i rätt tid, vara specifik och i jag-form.

SOM EN PRESENT
Att få feedback ska vara som att få en present, det ska kännas som en gåva och det ska inte lämna mottagaren med förvirring, irritation eller sårade känslor. Då har feedbacken förmodligen inte varit tillräckligt specifik och kanske haft ett annat uppsåt än att möjliggöra utveckling. Då är det egentligen inte feedback, utan mer av karaktären reaktioner eller responser som inte alltid är konstruktiva.

POSITIV ELLER KONSTRUKTIV FEEDBACK?
All information som leder till utveckling är väl positiv? Ibland kan en höra att vi endast ska ge konstruktiv feedback, ibland så kallad positiv feedback. Är det verkligen snällt att utelämna eller linda in det vi upplever som negativt? Oftast resulterar det inlindande och svepande i att jag som mottagare kickar igång mina försvarsmekanismer vilket riskerar leda till att jag skyller ifrån mig. Vid specifik feedback får jag istället information och förståelse för hur jag uppfattas av avsändaren eller hur jag har genomfört en uppgift och hur jag skulle kunna justera det för att utvecklas. Det är väl mycket snällare än att utelämna det som upplevs “svårt” att framföra.

INFORMATION: TOLKNING ELLER BESKRIVNING
Den information som avsändaren ska ge mottagaren är av två slag: a) objektivt mätbara beskrivningar och b) subjektiva tolkningar, upplevelser. Ett annat sätt att dela in informationen på är i extern (objektiv) information och intern (subjektiv) information. Detta låter ganska enkelt och det blir verkligen fantastiska presenter och gåvor när de två olika informationskällorna hanteras som en dans!
Men eftersom det inte är så lätt som det låter så finns det risk för att orsaka försvar, provokationer och att uppfattas anklagande om en inte kan skilja på objektiv och subjektiv information.

TILLIT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FEEDBACK?
Forskning visar att tillit är en förutsättning för feedback. Ju högre grad av tillit desto mer trygghet och tilltro råder att vi vill varandras bästa. Tillit och förtroende är något en förtjänar genom sitt agerande. Det tar tid att bygga upp och kan gå fort att rasera.

UTVECKLA EN FEEDBACKKULTUR
Exempel på upplägg, 2-3 h
Teori: Föreläsning
1. Vad är feedback?
2. När feedback är som en gåva, en present – hur känns det då?
3. Extern (objektivt mätbart) och intern info (upplevelser och tolkningar); att förstå skillnaden och när jag ska använda vad. Det låter kanske förföriskt enkelt, men visar sig ofta vara klurigare än vid första anblicken.

Praktik: Worskhop
Vi övar! Genom en pedagogisk och omsorgsfull ramsättning övar vi tillsammans och integrerar kunskapen från föreläsningen.

Målgrupp
Arbetslag, ledningsgrupper, utbildare, lärare, projektgrupper, styrelser…
Minst antal: 2 personer
Max antal: Nope. Vi löser det.

Möjlig fördjupning
Efter två timmar har vi hunnit gå igenom en bra introduktion och om ni vill införa en god feedbackkompetens i er organisation rekommenderar jag att vi planerar för fler träffar där vi övar på fiktiva situationer. För att bli bra på något behövs övning!

EXEMPEL PÅ OSPECIFIK FEEDBACK
“Givande och underhållande föreläsning!”
“Du är en informell ledare och jag önskar att du lämnar utrymme till övriga i gruppen”
“I början kändes du nervös men sen blev det roligt och engagerande”

Samtliga exempel ovan innehåller endast tolkningar från den som ger feedbacken. Missförstå mig inte, det kan vara jättehärligt att få höra att en har hållt i en “givande och underhållande föreläsning”, men det hade väl varit ännu bättre att också få information om vad det var som gjorde att den var underhållande och givande.

Och vad var det som gjorde att personen uppfattades som nervös? Tittade den endast i sina papper och inte på gruppen? Gick den i ett visst tempo från ena sidan av rummet till den andra och stod aldrig stilla under föreläsningen? Vad var det som gjorde att det upplevdes engagerande? Även om det kanske är härligt att få höra att en upplevs engagerande och underhållande, så saknas information om vad det var som gjorde att det tolkades på det sättet.

HUR SÄGA ISTÄLLET?

“Det var givande att jag kände igen mig i dina exempel eftersom de är aktuella i vår organisation. Det var underhållande att höra alla exempel från andra som har försökt lösa samma utmaningar vi står inför”.

“I smågrupp hör jag dig föra fram idéer i ett visst tempo som gör att jag inte hör idéer från någon annan. I helgrupp ställer du alltid frågor och vid ett antal tillfällen hör jag frågor från andra. Det får mig att uppleva dig som en informell ledare. Jag tycker du har bra idéer men är orolig för att andra inte kommer till tals. Hur ser du själv på din roll i gruppen? Har du förslag på hur vi kan hjälpas åt så att alla kommer till tals?”

“I början av föreläsningen riktade du blicken i dina papper hela tiden och talade med en volym som gjorde det svårt för mig att höra. Jag föreslår att du istället fördelar blicken mellan oss i gruppen och att du höjer volymen på din röst. Jag tyckte det var roligt när du lät oss gissa svaren på de frågor du hade och när du släppte dina papper och hade pauser i ditt tal tolkade jag det som att ämnet engagerar dig”