Feedback

Feedback, återkoppling, konstruktiv feedback, positiv feedback, beröm, bekräftelse, bedömning… Kärt barn har många namn.

VARFÖR FEEDBACK?
Det korta svaret är: för att möjliggöra utveckling. Det längre svaret handlar om att få andra att känna sig sedda, bekräftade och intressanta. Med en stärkt feedback-kultur ökar kommunikationen och interaktionen och konflikter förebyggs. Så kallat ”korridors-snack” minskar och vi tränar oss i att utveckla mod att prata med andra personer i stället för om andra personer. Grupper som har en starkt feedback-kultur (där feedback upplevs som att få en present) vittnar om att de har färre konflikter, mindre slitningar och en stärkt öppenhet. Kraften kanaliseras till att ägna sig åt det en ska, istället för gnissel, skitsnack och olösta konflikter eller överdrivet fokus på meningsskiljaktigheter. Ökat välbefinnande och bekräftelse tar fram det bästa av oss och både individer och grupper får bästa möjlighet att växa.

VAD ÄR FEEDBACK?
Det är information som syftar till att möjliggöra utveckling. Informationen ska ges i rätt tid, vara specifik och i jag-form.

Illustration över Jag-budskap:SOM EN PRESENT
Att få feedback ska vara som att få en present, det ska kännas som en gåva och det ska inte lämna mottagaren med förvirring, irritation eller sårade känslor. Om feedbacken inte är specifik och inte i jag-form finns större risk för irritation och sårade känslor. Då är det egentligen inte feedback, utan mer av karaktären reaktioner eller responser som inte alltid är konstruktiva.

POSITIV ELLER KONSTRUKTIV FEEDBACK?
All information som leder till utveckling är väl positiv? Ibland kan en höra att vi endast ska ge konstruktiv feedback, ibland så kallad positiv feedback. Är det verkligen snällt att utelämna eller linda in det vi upplever som negativt? Oftast resulterar det inlindande och svepande i att jag som mottagare kickar igång mina försvarsmekanismer vilket riskerar leda till att jag skyller ifrån mig. Många gånger har jag stor glädje av att få veta när jag gör saker som uppfattas negativt av andra. Feedback är inte en universell sanning, men jag är hjälpt av att veta när jag gör saker som uppfattas ofördelaktigt. Så kan jag sedan välja vad jag gör av feedbacken.

Feedbacktrappan: att ta emot feedback

INFORMATION: TOLKNING ELLER BESKRIVNING
Beskrivning är det vi uppfattar utifrån; det vi ser, känner kinestetiskt eller hör. Det vi tolkar är information innifrån, det vi känner och upplever inuti oss, när vi får information utifrån.
Det låter ganska enkelt och det blir verkligen fantastiska presenter och gåvor när de två olika informationskällorna hanteras som en dans!

TILLIT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FEEDBACK?
Forskning visar att tillit är en förutsättning för feedback. Ju högre grad av tillit desto mer trygghet och tilltro råder att vi vill varandras bästa. Tillit och förtroende är något en förtjänar genom sitt agerande. Det tar tid att bygga upp och kan gå fort att rasera.

UTVECKLA EN FEEDBACKKULTUR
Exempel på upplägg, 2-3 h
Teori: Föreläsning
1. Vad är feedback?
2. När feedback är som en gåva, en present – hur känns det då?
3. Extern (objektivt mätbart) och intern info (upplevelser och tolkningar); att förstå skillnaden och när jag ska använda vad. Det låter kanske förföriskt enkelt, men visar sig ofta vara klurigare än vid första anblicken.

Praktik: Worskhop
Vi övar! Genom en pedagogisk och omsorgsfull ramsättning övar vi tillsammans och integrerar kunskapen från föreläsningen.

Målgrupp
Arbetslag, ledningsgrupper, utbildare, lärare, projektgrupper, styrelser…
Minst antal: 2 personer
Max antal: Nope. Vi löser det.

Möjlig fördjupning
Efter två timmar har vi hunnit gå igenom en bra introduktion och om ni vill införa en god feedbackkompetens i er organisation rekommenderar jag att vi planerar för fler träffar där vi övar på fiktiva situationer. För att bli bra på något behövs övning!