Tidigare erfarenheter och uppdrag

I snart 20 år har Frida Sandegård varit verksam i civila samhället med syfte att bistå till en tryggare och mer kreativ värld för fler. Som konsult anlitas Frida framför allt av civila samhället, kommun och landsting och av företag som på olika sätt arbetar för social hållbarhet. Genom konstpedagogiskt arbete, projektledning, processledning, föreningsutveckling och ledar- och chefsuppdrag har hon upplevt samt lett förändringsarbete från olika perspektiv. Frida har varit anställd och varit konsult för myndighet, i kommun och ideella föreningar där hon framför allt har arbetat inom fältet likabehandling, normkritisk pedagogik, verksamhetsutveckling, grupputveckling, ledarskaps- och rättighetsfrågor. Nedan är exempel på några av tidigare uppdragsgivare.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)

RFSU – Riksförbundet för sexual upplysning

RFSL – riksförbundet för hbtq-personers rättigheter

Studiefrämjandet

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Rädda Barnen

Stockholm Stad

Riksutställningar

Amatörteaterns Riksförbund

Marieborgs Folkhögskola

Västerbergs Folkhögskola

Värmdö Kommun

Vision Region Stockholm

Tjejjourer