Grupputveckling – varför?

”Vad spelar grupputveckling för roll egentligen, kan inte ledaren bara ta hand om allt?”

Grupputveckling och utbildning för gruppdeltagare är minst lika viktigt att satsa på som ledarskapsutbildningar och ledarutveckling. Kunskap om vilka faser en arbetsgrupp eller ett team går igenom är viktigt att alla deltagare (inte bara ledaren) har kännedom om.

Varför då? Jo, en ledares kompetens och förhållningssätt spelar stor roll men utan kompetenta gruppdeltagare och medarbetare kan arbetet bli tungt. Det kan bli ensamt ”på toppen” och flera goda idéer och utveckling från gruppen riskerar att gå förlorat om deltagarna inte har kompetens att orientera sig igenom en grupps olika utvecklingsfaser. Onödigt mycket energi går åt till personkonflikter, att utmana varandras roller på destruktiva sätt, att ”bråka” om syftet och meningen med allt.

För att vi tillsammans ska nå våra mål underlättar det enormt om hela gruppen har kompetens om gruppers olika faser, när det är viktigt med tillhörighet, rollfördelning och hur vilka konflikter som är gynnsamma samt hur de hanteras. Då hjälps alla åt att rikta kraft och energi åt det som är gruppens gemensamma åtaganden. Frida

Att lägga tid på grupprocessen och utveckling av gruppens kommunikation innebär en god grund för stärkt innovation, fokus på uppgifterna, tryggare grupper som själva hanterar konfliktlösning och ger varandra gott om feedback och bekräftelse som leder till utveckling. Frida ägnar också tid åt att undersöka vad normer, status och värderingar har med saken att göra.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
Lära känna och samarbetsövningar
Föreläsning om grupprocesser (utgångspunkt i Susan Wheelan)
Reflektionsövningar – i vilken fas är vi/vad är viktigt att tänka på?
Status-övningar
Värderingar och normer
Feedback
Konflikthantering

MÅLGRUPP
Du och dina kollegor, ledningsgruppen, din personal, din styrelse eller varför inte den där andra enheten på jobbet som aldrig verkar funka ihop…

Är ni en nybildad styrelse, projektteam eller annan arbetsgrupp och vill arbeta er samman? Jag kommer och sätter igång och stöttar processen. 

VARFÖR LÄGGA TID PÅ GRUPPEN?
Alla ledare och medlemmar i grupper går gemensamt igenom olika faser. En stor hjälp är att känna till de olika faserna och vilka dynamiker som i princip alla grupper går igenom. Vilken fas befinner sig din grupp i och vad behöver ni nu för att utvecklas till nästa steg som tar er i rätt riktning? Vet er grupp vart den är på väg, fastnar ni i en fas och kommer inte vidare? Är arbetsplatsen organiserad på ett sådant sätt som gör det möjligt för grupper att utvecklas till kompetenta team?