Processledning

Om ni ordnar en kurs eller ska ta ett arbetslag genom en förändrings- eller lärandeprocess guidar Frida er genom processerna och ser till att alla komponenter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Frida hjälper till att sätta ramarna så att syftet genomsyrar hela processen, möjliggör för reflektion och lärande samt hjälper till för att ta nästa steg.
I vissa fall hjälper Frida er fylla innehållet, i andra fall faciliteter hon mötet/processen för att era experter som står för innehåll kommer till sin rätt i samspelet med kursdeltagare, publik eller medarbetare.
Tidigare uppdragsgivare för processledning har bland annat varit Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (dåvarande Ungdomsstyrelsen).